A Webáruház Tulajdonos adatai:
Cégnév: Yvonne Kft.
Székhely: 1087 Budapest Hungária Krt. 18.
Cégjegyzékszám: 01-09-704674
Adószám: 12813421-2-42
nemzetközi adószám. HU12813421
Bankszámlaszám: 10700464-24434209-51100005
E-mail cím: info@harisnyadivat.hu

A harisnyanagykereskedés adatai:
Cím: 1087 Budapest Hungária Krt. 18.
Telefon: +36 1 2100 845
E-mail cím: harisnyanagykereskedes@gmail.com
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig 8-16, vasárnap 8-12h

A webshop üzemeltetőjének adatai:


Weblap üzemeltető:
KontorNET Számítástechnikai Szolgáltató Bt.
Székhely:
9081 Gíőrújbarát. Fő út 45.
Adószám:
22389416-2-08
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@startuzlet.hu


Elektronikus adásvételi szerződéskötés menete

A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés keletkezik a Webáruház Tulajdonos és a Vásárló között, melynek közvetítő médiuma jelen weboldal, és amely megrendelés a Webáruház Tulajdonos visszaigazolásával lesz hatályos. Jelen ÁSZF elfogadása és jognyilatkozat tétel kötelező a Vásárló számára, annak hiányában nem jöhet létre vásárlás. A szerződés nyelve magyar, a magyar jogszabályok vonatkoznak rá.

A webshopban a Webáruház Tulajdonos biztosít adatokat a termékre vonatkozóan (neve, leírása, anyagösszetétele, fotó(k)). A képek csak illusztrációként funkcionálnak és a szemléltetést segítik elő, azok színe eltérhet a valóságtól (a Vásárló képernyőjének felbontása, a képminőségbeli megjelenítési különbségek, színmélység, nem tökéletes stúdiókörülmények között keletkezett képminőség és az ebből adódó világításbeli eltérések, stb.), így a Webáruház Tulajdonos csak a termékhez biztosított adatok hitelességéért vállal felelőséget.

Amennyiben a rendszerünkben adatbeviteli hiba vagy más/egyéb hiba, hiányosság adódna (akár termékre, akár árra vonatkozóan), a probléma megkeresése után tájékoztatjuk a Vásárlót a helyzetről, aki ennek fényében elállhat vagy megerősítheti vásárlási szándékát (a Webáruház Tulajdonosnak is joga van elállni az eladói szándékától, ha a megváltozott helyzet fényében úgy dönt)

A bruttó árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, más árat nem tartalmaznak magukban. A házhoz szállítás MPL-es postacsomagként történik. Személyes átvétel esetén előre meghatározott időben az üzletben van lehetőség.


Lehetséges fizetési módok:
1) készpénz (személyes átvétel, üzletünkben:1087 Budapest Hungária Krt. 18.)
2) Postai utánvétellel (MPL)
3) azonnali online bankkártyás fizetés


Az online bankkártyás fizetések a CIB bank rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó CIB Bank Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

Szállítási/átvételi módok:
1) személyes átvétel boltunkban nyitvatartási időben (ingyenes)


2) Utánvételes kiszállítás Magyar Posta (MPL) futárral az ország bármelyik pontjára. Feladástól számított kb. 1-5 munkanap a szállítási idő. A kézbesítési dátumról e-mailben és SMS-ben is kap értesítést.
utánvéttel 1800 forint (8.000 forint feletti vásárlásnál a szállítási díj:1500 forint, 16.000 forint felett pedig ingyenes a kiszállítás)


A csomagot megérkezéstől számított 5 napon belül át kell venni!


Elállási jog

A Webáruház Tulajdonosnak jogában áll elállni a szerződéstől, ha egy termék ára hibásan került felvitelre, amelyet a Vásárló ezen az áron kívánt megvásárolni, illetve ha egy termék kifogyott és pótlására nincsen mód belátható időn belül. Ezekben az esetben a Webáruház Tulajdonos e-mailben tájékoztatja és veszi fel a kapcsolatot a Vásárlóval.

A Vásárló a törvényben megfogalmazott 14 napig jogosult az indoklás nélküli elállásra. Ez a határidő a termék átvételének napjától számít. Ha a Vásárló elállási jogát kívánja gyakorolni, köteles e szándékot kifejező nyilatkozatát elküldeni postán vagy e-mailben a következő címre: YVONNE Kft. 1087 Budapest Humgária krt. 18 vagy info@harisnyadivat.hu. E-mailben tájékoztatjuk az elállási megérkeztéről. A Vásárló ha 14 napon belül küldi el az elállási nyilatkozatát, akkor határidőn belül gyakorolja e jogát.

Ha a Vásárló úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, a nyilatkozatának átvételétől számított 14 napon belül a Webáruház Tulajdonos visszafizeti a termék/termékek árát. MPL-es esetén ez a postázási díj 50%-a, a maradék 50% a Vásárlót terheli. A visszafizetés a vásárlás eredeti módja szerint történik, kivételt képez ha a Vásárló személyes átvételi módot jelöl meg és adja hozzájárulását; e döntés következtében nincs semmiféle többletköltség. A Webáruház Tulajdonos visszatarthatja a visszafizetést, amíg a termékek és a vásárlást igazoló számla nincs birtokában. A Vásárló kötelessége hogy csatolja a vásárlásához tartozó számlát a nyilatkozatától számított 14 napon belül. A határidő betartottnak ítéltetik, ha a 14 napos határidő előtt elküldi a termékeket. A termék visszajuttatásának díjait a Vásárló állja minden esetben.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termék értékcsökkenéséért, ha a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításának szükséges használatot meghaladó használat miatt történt. A Vásárló köteles az elállási jogát rendeltetésszerűen, nem visszaéléssel gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállási kérelem esetén, a Webáruház Tulajdonos mentesül mindenféle visszafizetési kötelezettségtől. A Webáruház Tulajdonos csak és kizárólag sérüléstől mentes, az eredeti sérülésmentes csomagoló anyaggal erndelkező, NEM HASZNÁLT TERMÉK visszajuttatása esetén kötelezett az áruk értékének megtérítésére. Visszaszállítás közben eltűnő termékekért az Webáruház Tulajdonos nem felelős.

Az elállási jog gyakorlása helyett módjában áll mind a Vásárlónak mind a Webáruház Tulajdonosának, hogy közös megegyezéssel elektronikus úton változtassanak a létrejött szerződésen. A Vásárló írásban kérheti a módosítást és a termék cseréjét, amelyet a Webáruház Tulajdonos nem köteles elfogadni. Ha közös megállapodás jön létre cserére vonatkozóan, a kiszállítás és a visszaszállítás költségei a Vásárlót terhelik. A Webáruház Tulajdonosa is kérheti a módosítást a rendelt termék készlethiányának okából, amely helyett más hasonló terméket ajánl, javasol. Ezt a Vásárlónak, ha megfelel, e-mailben kell elfogadnia.

Jótállás, szavatosság
A Vásárló a Webáruház Tulajdonos hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vásárló az alábbi igényekkel élhet: kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház Tulajdonos számára aránytalan többletköltséget jelentene. Ha kijavítást vagy kicserélést nem igényel, úgy kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webáruház Tulajdonosának költségére a Vásárló is kijavíttathatja, legvégső esetben akár a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló áttérhet a későbbiekben is, azonban ennek költségét ő viseli, kivéve indokolt esetben, vagy mert a Webáruház Tulajdonos okot adott erre. A Vásárló köteles a hibát haladéktalanul, de nem később mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két év után ezen jog elévül, utána már nem érvényesíthető. A teljesítéstől számolt 6 hónapon belül a kellékszavatossági jog gyakorlásának a hiba közlésén kívül nincsen más feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a Webáruház Tulajdonostól származik a termék. A teljesítéstől számított 6 hónap elteltével a Vásárló kötelezett arra, hogy bizonyítsa, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.

A termék hibája esetén a Vásárló a kellékszavatossági vagy a termékszavatossági igényével élhet. Termékszavatossági igény csak a hibás termék kijavítására vagy kicserélésére vonatkozik. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem birtokolja a gyártó által biztosított leírásban felsorolt tulajdonságokat, vagy a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg. A termékszavatossági igény a termék forgalomba hozatalától számolt 2 éven belül érvényesíthető, ennek leteltével a jogosultság elvész. A termékszavatossági jog csak a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható, a termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó/forgalmazó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettségétől, ha tudja bizonyítani, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta vagy hozta forgalma, vagy a hiba a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírásból származik. A gyártó/forgalmazó elég ha egy okot bizonyít a mentesítéshez.

A Vásárló nem érvényesíttethet ugyanarra a hibára termékszavatossági és kellékszavatossági igényt egyszerre.

Egyes tartós fogyasztási cikkekre a jogszabály jótállást ír elő. Amely termékekre a jótállási kötelezettség igaz, azoknál a termékeknél a leírásuk tartalmaz bővebb információt. A Webáruház Tulajdonos csak abban az esetben mentesül ezen kötelezettségese alól, ha a hiba a teljesítés után keletkezett. Egyszerre nem érvényesíthető jótállási és termék- vagy kellékszavatossági jog ugyanarra a hibára.

Panaszkezelés

Ha a Vásárlónak panasza vagy észrevétele van a honlappal, a megadott információkkal, vásárlással kapcsolatban, azt a Webáruház Tulajdonosa felé jelezheti e-mailben, telefonon, postai levélben. A panaszok megvizsgálásra kerülnek és annak fejleményéről tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a panasz kezelésével, elbírálásával nem elégedett a Vásárló, a Budapesti Békéltető Testülethez folyamodhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; bekelteto.testulet@bkik.hu).

e-mail: info@harisnyadivat.hu
telefonszám: 06 1 2100 845
levelezési cím: 1087 Budapest Hungária Krt. 18

Egyéb

.
Az ÁSZF szövegének hatályba lépése 2021.05.15 és visszavonásig hatályos.
A Webáruház Tulajdonos jogában áll módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, azok módosításairól, az életbelépést követően tájékoztatni a felhasználókat e-mailben. Módosítás esetén a folyamatban levő megrendelésekre a dátum szerint vonatkozó ÁSZF vonatkozik.
A Felek szerződésből eredő jogvitájukat békés úton törekszenek megoldani.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

Jogi nyilatkozat
Szerkesztés Eltávolítás
Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.


Általános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.